باربری و اتوبار شریعتی

اتوبار | ترخیص کار کالا

Lighteragee کالا از کشتی ممکن است باعث پیدایش مسولیت افرادی شود که کار سبک سازی.

Lightermens liability را انجام می دهند و آخرین فرد از این زنجیره افراد درگیر در کار تخلیه و بار گیری کالا " ترخیص کار کالا clearingagent  در بندر تخلیه مندرج در مقصد بیمه نامه می باشند.هر کدام از افراد مشروحه بالا دارای مسولیت در زمانی هستند که کالا در ید اختیارشان قرار دارد و به همین دلیل بیمه گر در زمان پرداخت خسارت باید بتواند به منظور دریافت خسارت خود مسولیت یکی از افراد مشروحه بالا را که در گیر کار بارگیری ،تخلیه و جا به جایی کالا بوده اند اثبات نماید.زمانی که کالا بوسیله کانتینر حمل و نقل می گردد هیچ یک از افراد مشروحه بالا امکان بازدید و کنترل کالا را ندارند. کانتینر معمولا"بعنوان یک واحد پذیرفته می شود و لذا مسولیت صرفا" محدود به تحویل کانتینر می گردد.

و به همین دلیل واژه محتویات طبق اظهار said to contain  غالبا" در بار نامه های صادره برای حمل و نقل کانتینر مشاهده می شود . بارنامه ممکن است در زمانی صادر شده باشد که کالا به انبار شرکت کانتینر قبل از بارگیری تحویل شده باشد.که باعث مشکلتر شدن مسله شده و اثبات مسولیت را تا حدود زیادی مشکلتر می نماید. اصولا" در عرف حمل و نقل با کانتینر، کار چیدن کالا در کانتینر را stuffing  و کار تخلیه کالا را از کانتینر stvipping  می گویند.

باربریباربری | اتوباراتوبار

باربری تهران باربری تهران  | اتوبار تهراناتوبار تهران

باربری شریعتی | اتوبار شریعتی

باربری شمال تهران | باربری جنوب تهرانباربری مرکز تهران | باربری شرق تهران | باربری غرب تهران

باربری شریعتی در سید خندان | باربری شریعتی در عباس آباد  | باربری شریعتی در میردامادباربری شریعتی در مطهری | باربری شریعتی در قلهک | باربری شریعتی در مطهری | باربری شریعتی در نارمک
تهران ، خیابان شریعتی ، اتوبار  شریعتی با مدیریت آقای بهشتی ، با مجوز رسمی اتحادیه شماره تماس 46 45 45 88 - 021

باربری شریعتی تهران

اتوبار شریعتی دارای مجوز رسمی با کد 314 به عنوان معتبرترین باربری در تهران با 50 سال سابقه درخشان در امور حمل اثاثیه منزل و اثاث کشی ، حمل جهیزیه و لوازم اداری - تجاری و حمل و نقل کالا می باشد .
با توسعه فضاهای شهری اثاث کشی به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تبدیل گردیده است.

بارری تهراناتوبار تهران

خدمات ما

  • حمل و نقل کالا و بار و اثاثیه منزل و اداری 
  • خدمات وانت بار و نیسان بار
  • بسته بندی لوازم منزل و اداری
  • خدمات آنلاین باربری
  • کارگر خالی و با اخلاق
تماس با ما